ติดต่อ +66 2 826 9999
Mon - Fri 08:00 - 17:00
Sat - Sun 08:00 - 12:00

CT Calcium Scoring & CT Lung Dose

คลินิกสุขภาพเชิงป้องกัน และฟื้นฟู

โปรแกรม BWC CT Calcium Scoring & CT Lung Dose 

 

     ​หัวใจและหลอดเลือด เปรียบเสมือนศูนย์ควบคุมระบบต่าง ๆ ในร่างกาย เมื่อหัวใจและหลอดเลือดแข็งแรง ย่อมนำไปสู่การมีสุขภาพที่ดี สามารถใช้ชีวิตในแบบที่ต้องการ


     ปัจจุบันภาวะโรคหัวใจและหลอดเลือดไม่ได้เกิดเฉพาะกับผู้ที่มีหลอดเลือดเสื่อมเพราะอายุมากเท่านั้น แต่ยังสามารถเกิดกับผู้ที่มีอายุน้อยได้เช่นกัน โดยเฉพาะผู้ที่มีไขมันในเลือดสูง เบาหวาน ความดันโลหิตสูง และการสูบบุหรี่ ก็มีโอกาสเสี่ยงเป็นภาวะโรคหัวใจและหลอดเลือดไม่แพ้กัน ​


     ในขณะเดียวกัน ผู้ที่มีอายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไป ก็มีความเสี่ยงที่จะเกิดมะเร็งปอด ทั้งในผู้ที่สูบบุหรี่และไม่สูบบุหรี่ การตรวจปอดเพิ่มเติมด้วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์รังสีต่ำ (Low-Dose CT lungs) จะช่วยวินิจฉัยมะเร็งปอดในระยะเริ่มต้น ซึ่งทันต่อการรักษา​

 

เราสามารถทราบปัจจัยเสี่ยง และตรวจประเมินเพื่อป้องกันความเสี่ยงภาวะโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ดังนี้​​
1. โปรแกรมตรวจหาปริมาณหินปูนในหลอดเลือดหัวใจ

(CT Calcium Score)

เป็นการค้นหาปริมาณหินปูนบริเวณหัวใจที่เกาะอยู่ตามส่วนต่าง ๆ เช่น ผนังหลอดเลือด ลิ้นหัวใจ เยื่อหุ้มหัวใจ และจุดที่อันตรายคือบริเวณผนังหลอดเลือดแดงซึ่งทำหน้าที่นำเลือดไปหล่อเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ​


2. โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งปอด

(Low Dose CT Scan)
เป็นการประเมินความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งปอด โดยทำการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์บริเวณทรวงอก ใช้ปริมาณรังสีต่ำเพื่อให้ได้ภาพ 3 มิติที่มีรายละเอียดบริเวณปอดชัดเจนกว่าการเอกซเรย์ทั่วไป​

 

“ตรวจให้ลึกก่อนหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน”​
Sudden Death หรือภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน คือภาวะหัวใจทำงานผิดปกติและหยุดเต้นโดยไม่มีสัญญาณเตือนซึ่งเกิดได้กับทุกคนโดยไม่จำเป็นต้องเป็นโรคหัวใจหรือมีโรคประจำตัวอื่นใดมาก่อน ​

 

ป้องกันอย่างไร ​: การตรวจสุขภาพหัวใจเชิงลึกเป็นการช่วยวิเคราะห์ได้ถึงสถานการณ์หัวใจของคุณในอนาคต ​

คัดกรองอะไรบ้าง​

  • ตรวจหินปูนในหลอดเลือด​
  • คัดกรองโรคหัวใจและหลอดเลือด​
  • คัดกรองโรคหลอดเลือดสมอง​
  • คัดกรองมะเร็งปอด​

เหมาะสมกับใคร ​

  • ผู้ที่มีอายุมากกว่า 40 ปี​
  • ผู้ที่มีภาวะไขมันในเลือดสูง​
  • ผู้ที่สูบบุหรี่และดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำ​
  • นักกีฬา หรือผู้ที่ออกกำลังกายหนัก​
  • ผู้ที่มีประวัติบุคคลในครอบครัวเป็นโรคหัวใจ​

@2020 BDMS Wellness Clinic. All rights Reserved