ติดต่อ +66 2 826 9999
Mon - Fri 08:00 - 17:00
Sat - Sun 08:00 - 12:00

ตรวจเต้านมด้วยเครื่องดิจิตอลแมมโมแกรมพร้อมอัลตร้าซาวด์

คลินิกรักษาผู้มีบุตรยาก และส่งเสริมสุขภาพสตรี คลินิกรักษาผู้มีบุตรยาก และส่งเสริมสุขภาพสตรี
4,500
เพราะมะเร็งเต้านม รู้ทัน ป้องกันได้!

 

ด้วยการตรวจเต้านมด้วยเครื่องแมมโมแกรมพร้อมอัลตร้าซาวด์
Digital Mammogram with Ultrasound Breast Both-Side

 

ราคา 4,500 บาท (รวมค่าบริการพยาบาลแล้ว)
ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. - 31 ต.ค. 65

 

อย่าละเลยการตรวจคัดกรองโรคในคุณผู้หญิงที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือทำการนัดหมาย

โทร: 028269971​

Line: @womenandfertility หรือ https://lin.ee/kna2NJA

Share:

@2020 BDMS Wellness Clinic. All rights Reserved