ติดต่อ +66 2 826 9999
Mon - Fri 07:00 - 20:00
Sat - Sun 07:00 - 17:00

Dexa Scan

คลินิกสุขภาพเชิงป้องกัน และฟื้นฟู คลินิกสุขภาพเชิงป้องกัน และฟื้นฟู
2,490
เพราะความอ้วนหรือผอมดูเพียงภายนอกไม่ได้!
จะเป็นสายนักกีฬา หรือสายรักสุขภาพก็ตรวจ DEXA Scan ได้

 

การตรวจวัดองค์ประกอบร่างกาย (Body Composition Analysis) เพื่อวิเคราะห์ความหนาแน่นของมวลกระดูก มวลไขมัน และมวลกล้ามเนื้อ ด้วยเครื่อง DEXA ทำให้ทราบข้อมูลของร่างกายมากกว่าการใช้น้ำหนักตัวเพียงอย่างเดียว เนื่องจากคนที่มีน้ำหนักตัวเท่ากัน สามารถมีองค์ประกอบร่างกายที่แตกต่างกันได้

การตรวจวัดองค์ประกอบร่างกายจึงมีส่วนช่วยในการบ่งชี้ภาวะโรคอ้วน โดยในผู้ชายวัยกลางคน ไม่ควรมีเปอร์เซ็นต์ไขมันเกิน 28% และในผู้หญิง ไม่ควรเกิน 32% รวมไปถึงการตรวจความหนาแน่นของมวลกระดูกเพื่อดูความเสี่ยงของโรคกระดูกพรุน (Osteoporosis) รวมถึงเพื่อรักษามวลกล้ามเนื้อให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมอยู่เสมอ ป้องกันการพลัดตกหกล้มที่อาจเกิดขึ้นได้

สำหรับผู้ที่มีเปอร์เซ็นต์ไขมันเกินเกณฑ์ที่กำหนดสามารถวางแผนร่วมกับแพทย์และทีมงาน Lifestyle Medicine ในการดูแล รักษา และลดมวลไขมันได้อย่างเหมาะสมกับสุขภาพร่างกายของแต่ละบุคคลต่อไป

 

ราคา 2,490 บาท

(จากราคาปกติ 3,500 บาท)

*ราคายังไม่รวมค่าบริการพยาบาล​

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2567

 

  

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือทำการนัดหมาย

โทร: 028269999

Line: @bdmswellnessclinic หรือ https://bdmswellness.co/4cIgTsm

 

Share:

Related Packages & Promotions

@2020 BDMS Wellness Clinic. All rights Reserved