ติดต่อ +66 2 826 9999
Mon - Fri 07:00 - 20:00
Sat - Sun 07:00 - 17:00
นายแพทย์นพรัตน์ พานทองวิริยะกุล

นายแพทย์นพรัตน์ พานทองวิริยะกุล

ผู้อำนวยการคลินิกป้องกันและดูแลสุขภาพหัวใจ

Specialist

แพทย์ผู้ชำนาญการเฉพาะด้านหัวใจและหลอดเลือดที่มีประสบการณ์ มีความมุ่งมั่นในการดูแลและป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดก่อนที่จะมีอาการเจ็บป่วย

นายแพทย์นพรัตน์ พานทองวิริยะกุล หลังจากจบการศึกษาแพทย์ศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เข้าศึกษาต่อทางด้านอายุรศาตร์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จนเป็นแพทย์ผู้ชำนาญการด้านป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด ที่พร้อมด้วยประสบการณ์ด้านการแพทย์เฉพาะทางเป็นเวลาหลายปี ปัจจุบัน นายแพทย์นพรัตน์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการคลินิกปัองกันและดูแลสุขภาพหัวใจที่ บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก

Education

  • M.D., Faculty of Medicine, Srinagarind Hospital, Khonkaen University, Thailand
  • Internal Medicine Residency Program, King Chulalongkorn Memorial Hospital, King Chulalongkorn University, Thailand
  • Clinical Fellowship in Cardiology, King Chulalongkorn Memorial University, Thailand
  • Master Degree of Science (Internal Medicine), Chulalongkorn University, Thailand

Awards & Certifications

  • Doctor of Medicine, Khonkaen University, Thailand
  • Diplomate of The Thai Board of Internal Medicine, Chulalongkorn University, Thailand
  • Diplomate of Thai Subboard of Cardiology, Chulalongkorn University, Thailand
  • Master Degree of Science (Internal Medicine), Chulalongkorn University, Thailand

Share:

Related Doctors

@2020 BDMS Wellness Clinic. All rights Reserved