ติดต่อ +66 2 826 9999
Mon - Fri 07:00 - 17:00
Sat - Sun 07:00 - 17:00

โปรโมชั่น

ตรวจค้นหา วินิจฉัยโรค ด้วยการส่องกล้องทางเดินอาหาร คลินิกสุขภาพทางเดินอาหาร คลินิกสุขภาพทางเดินอาหาร

ระวังสัญญาณเตือนร่างกาย คุณอาจพบความผิดปกติของโรคทางเดินอาหา...

@2020 BDMS Wellness Clinic. All rights Reserved