ติดต่อ +66 2 826 9999
Mon - Fri 07:00 - 17:00
Sat - Sun 07:00 - 17:00

โปรแกรมคลินิก

Wellcation by the River

มาปรนนิบัติผิวของคุณให้กระจ่างใสขึ้น ด้วยแพ็กเกจทรีตเมนต์ผิว...

@2020 BDMS Wellness Clinic. All rights Reserved