ติดต่อ +66 2 826 9999
Mon - Fri 07:00 - 20:00
Sat - Sun 07:00 - 17:00

ศัลยกรรมรากฟันเทียมโดยระบบคอมพิวเตอร์

คลินิกทันตกรรม คลินิกทันตกรรม

อีกหนึ่งเทคโนโลยีของการปลูกรากฟันเทียมที่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ช่วยคำนวณตำแหน่งการปลูกรากฟันอย่างแม่นยำ

    การปลูกรากฟันเทียมเป็นหนึ่งในหลายวิธีการแทนที่ฟัน โดยกระบวนการที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งก็คือการกำหนดตำแหน่งการวางรากฟันเทียมที่จะปลูก โดยทั่วไปแล้วทันตแพทย์จะมีการฉายรังสีเพื่อดูตำแหน่งฟันและขากรรไกร โดยกระบวนการนี้ต้องอาศัยทันตแพทย์ที่มีประสบการณ์ในการอ่านฟิล์ม แต่ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ช่วยวางตำแหน่งนี้จะช่วยบูรณาการการเอ็กซเรย์ภาพภายในช่องปาก และภาพฟันเพื่อช่วยในการตัดสินใจในการวางตำแหน่งปลูกรากเทียมได้อย่างถูกต้องแม่นยำมากขึ้นไปอีก ทันตแพทย์จะสามารถเห็นข้อมูลต่างๆ ได้อย่างครบถ้วนและใกล้เคียงกับความเป็นจริงที่สุด เมื่อสามารถกำหนดตำแหน่งได้อย่างถูกต้องแล้ว ทันตแพทย์ก็สามารถถ่ายทอดข้อมูลจากหน้าจอคอมพิวเตอร์นำมาเทียบกับตำแหน่งจริงบนขากรรไกรคนไข้ได้อย่างแม่นยำ 

 

การปลูกรากฟันเทียมโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ช่วยวางตำแหน่งคืออะไร

    การปลูกรากฟันเทียมโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ช่วยวางตำแหน่งเป็นการนำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้กับ CT Scan ซึ่งจะช่วยให้ทันตแพทย์สามารถวางแผนและกำหนดตำแหน่งการปลูกรากฟันเทียมได้อย่างแม่นยำ 

    โปรแกรมคอมพิวเตอร์ดังกล่าวนี้มีทั้งภาพภายในช่องปากและลักษณะฟัน รวมไปถึงภาพลักษณะ CT Scan รวมกัน โดยข้อมูลทั้งหมดนี้จะแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างกระดูกขากรรไกร ตำแหน่งฟัน และอวัยวะสำคัญอื่นๆ อย่างเช่นโพรงไซนัสและเส้นประสาท จึงส่งผลดีต่อการตัดสินใจของทันตแพทย์ในการเลือกใช้ขนาดของรากฟันเทียม และการกำหนดตำแหน่งการปลูกรากฟันเทียมอย่างแม่นยำมากขึ้น ทำให้การแทนที่ฟันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

ขั้นตอนการปลูกรากฟันเทียมโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ช่วยวางตำแหน่ง

 

1) ตรวจสภาพช่องปาก  

    ตรวจด้วยวิธีดั้งเดิมเพื่อให้เห็นสภาพฟันหรือใช้เทคโนโลยีแบบ 3 มิติ เข้ามาช่วยสแกน

2) วางแผนการรักษา

    ทั้งภาพถ่ายแบบดั้งเดิมและแบบ 3 มิติจะถูกนำไปเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ประมวลถึงลักษณะที่เหมาะสมของรากฟันเทียมที่จะนำมาปลูก ทั้งในแง่ของความยาวและขนาด โดยจะคำนึงถึงความแข็งแรงของกระดูกขากรรไกร และอวัยวะที่สำคัญอื่นๆ แผนการรักษาที่ออกมาจะถูกนำไปเสนอให้กับคนไข้เพื่อพูดคุยถึงความเหมาะสมต่อไป และเมื่อได้ข้อสรุปในการรักษาแล้ว ทันตแพทย์จะปริ้นท์ภาพ 3 มิติออกมาเป็นแบบเพื่อใช้ในการวางตำแหน่งปลูกรากฟันเทียม  

3) การปลูกรากฟันเทียม

    ทันตแพทย์จะใช้ระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยวางตำแหน่งที่เหมาะสมในการฝังรากฟันเทียม เพื่อช่วยลดระยะเวลาการผ่าตัด

4) ทำครอบฟันหรือฟันปลอม

    หลังการปลูกรากฟันเทียมผ่านไป 2-3 เดือน(ระยะเวลาขึ้นอยู่กับการตอบสนองของกระดูกขากรรไกรของคนไข้) ทันตแพทย์จะเริ่มขั้นตอนการผลิตครอบฟันหรือสะพานฟัน โดยอาจใช้เวลา 1 สัปดาห์ไปจนถึง 1 เดือน ขึ้นอยู่กับความยากของการรักษาในแต่ละคน

 

ข้อดีของการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ช่วยวางตำแหน่งการปลูกรากฟันเทียม
  • เพื่อการวางตำแหน่งที่ถูกต้องแม่นยำ

    การใช้ระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยจะทำให้สามารถมองเห็นกระดูกและรูปร่างของฟันได้ชัดเจน ซึ่งนับเป็นประโยชน์มากในการช่วยประเมินและวางแผนการรักษา รวมไปถึงการอธิบายให้คนไข้เข้าใจขั้นตอนการรักษาได้ง่ายขึ้นอีกด้วย

  • ลดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น 

เนื่องจากตำแหน่งที่กำหนดมาและแผนการรักษานั้นได้มาจากการประมวลผลของคอมพิวเตอร์ จึงมีโอกาสผิดพลาดน้อยมาก

  • ลดระยะเวลาการผ่าตัด   

เนื่องจากการผ่าตัดปลูกรากฟันเทียมนั้นจะต้องมีการวางแผนล่วงหน้ามาแล้ว จึงนับเป็นการประหยัดเวลาในการผ่าตัดมากหากเทียบกับวิธีการผ่าตัดแบบสมัยก่อน

  • แผลผ่าตัดเล็กกว่าและเจ็บน้อยกว่า  

หลังการผ่าตัดปลูกรากฟันเทียมเสร็จสิ้นจะเหลือเพียงแผลผ่าตัดขนาดเล็กเท่านั้น จึงทำให้ใช้เวลาในการพักฟื้นเพียงเล็กน้อย

  • ฟันดูเป็นธรรมชาติ   

ขนาดและรูปร่างของฟันที่ถูกคำนวณขึ้นโดยระบบคอมพิวเตอร์นั้น จะมีสัดส่วนที่เหมาะสมกับเหงือกและขากรรไกรของคุณ

  • ผ่อนคลายในทุกขั้นตอนการรักษา

เนื่องจากคนไข้จะได้รับการอธิบายขั้นตอนการรักษาอย่างละเอียดก่อนผ่าตัด

 

    ระบบคอมพิวเตอร์ที่ช่วยวางตำแหน่งการปลูกรากฟันเทียมนี้ช่วยยกระดับการผ่าตัดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อคนไข้ที่เข้ารับการปลูกรากฟันเทียม สิ่งหนึ่งที่ต้องคำนึงถึงเสมอ คือ การปลูกรากฟันเทียมนั้นต้องทำโดยทันตแพทย์ผู้มีประสบการณ์เท่านั้นจึงจะได้รับผลเป็นที่น่าพอใจ

  

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือทำการนัดหมาย

โทร: 028269999

Line: @bdmswellnessclinic หรือ https://lin.ee/Z4So1yQ


Share:

@2020 BDMS Wellness Clinic. All rights Reserved