ติดต่อ +66 2 826 9999
Mon - Fri 07:00 - 20:00
Sat - Sun 07:00 - 17:00

งาน "Heart Longevity" ดูแลสุขภาพหัวใจให้แข็งแรงยืนยาว เพื่อห่างไกลจากโรคหัวใจและหลอดเลือด

21 มี.ค. 2565
-
คลินิกด้านการดูแลป้องกันและฟื้นฟูสุขภาพ บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก
และสถาบันการศึกษาทางการแพทย์แห่งรัฐโอเรกอน สหรัฐอเมริกา (Oregon Health & Science University-OHSU) ร่วมถ่ายทอดการดูแลสุขภาพหัวใจให้แข็งแรงยืนยาว เพื่อห่างไกลจากโรคหัวใจและหลอดเลือด ในงาน “Heart Longevity”

ณ เมอเวนพิค บีดีเอ็มเอส เวลเนส รีสอร์ท กรุงเทพฯ ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา

@2020 BDMS Wellness Clinic. All rights Reserved