ติดต่อ +66 2 826 9999
Mon - Fri 08:00 - 17:00
Sat - Sun 08:00 - 12:00

Weight Management

RoyalLife Wellness Clinic RoyalLife Wellness Clinic

โปรแกรมการควบคุมน้ำหนัก

เพราะการควบคุมน้ำหนักเป็นวิธีที่ให้ผลถาวรและยั่งยืนกว่า
 

    เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจในบุคลิกภาพ โปรแกรมการควบคุมน้ำหนักของ บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก จึงให้ความสำคัญไปกับการสร้างความแข็งแรงในทุกๆ ด้าน ด้วยการคัดสรรวิธีดูแลแบบผสมผสาน ตั้งแต่การวิเคราะห์ถึงสาเหตุหลักของปัญหา เพื่อออกแบบวิธีการป้องกันอาการแทรกซ้อนจากภาวะโรคอ้วน ศึกษาการใช้ชีวิต พันธุกรรม ระบบการย่อยอาหาร ระดับความเครียด และการออกกำลังกาย

 

    ภายใต้การดูแลโดยแพทย์ผู้ชำนาญการทางด้านโรคอ้วน ร่วมกับแพทย์ผู้ชำนาญการด้านการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ (Anti-Aging Sport Specialist) โดยเฉพาะ เพื่อพัฒนาโปรแกรมการลดน้ำหนักแบบเฉพาะบุคคล ด้วยวิทยาการใหม่ของการลดน้ำหนัก เพื่อให้การควบคุมน้ำหนักนั้นมีประสิทธิภาพและส่งผลอย่างต่อเนื่องแบบระยะยาว

 

Share:

@2020 BDMS Wellness Clinic. All rights Reserved