ติดต่อ +66 2 826 9999
Mon - Fri 07:00 - 17:00
Sat - Sun 07:00 - 17:00
นายแพทย์พลวัฒน์ ปรีชาบริสุทธิ์กุล

นายแพทย์พลวัฒน์ ปรีชาบริสุทธิ์กุล

ผู้ช่วยผู้อำนวยการคลินิกสุขภาพเชิงป้องกัน และฟื้นฟู

Specialist

เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์

Education

  • Doctor of Medicine, Prince of Songkla University, Thailand
  • Diploma of Preventive medicine, Public health, Preventive Medicine Association of Thailand
  • American board certification of Antiaging and Regenerative medicine (ABARRM), American academic of Antiaging Medicine (A4M)
  • Master's degree of Science of Anti-aging and Regenerative medicine, Dhurakit Pundit University, Thailand. 
  • International Board of Lifestyle Medicine (IBLM), American College of Lifestyle Medicine (ACLM) 

Awards & Certifications

 • Certified American Board in Nutritional Wellness (CNW), American Naturopathic Certification Board (ANCB)
 • Certified Obesity Management Specialist (COMs), American College of Wellness (ACW) 

Share:

Related Doctors

@2020 BDMS Wellness Clinic. All rights Reserved